zwiedzanie katedry:
bilet normalny dla dorosłych - 9 zł
bilet ulgowy:
dla emerytów, rencistów, studentów i osób niepełnosprawnych - 6 zł,
dla dzieci i młodzieży szkolnej - 5 zł

zwiedzanie z prezentacją organową:
bilet normalny dla dorosłych - 13 zł
bilet ulgowy:
dla emerytów, rencistów, studentów i osób niepełnosprawnych - 11 zł;
dla dzieci i młodzieży szkolnej - 6 zł.

Kupując bilet wspierasz utrzymanie i konserwację Katedry. Możesz także przekazać darowiznę
na poniższy numer konta:
BANK BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0347 7780

MAJ-WRZESIEŃ:
KASA CZYNNA PONIEDZIAŁEK-SOBOTA OD 9:00 DO 15:45,
W NIEDZIELE 12:10 DO 16:30

➡październik – kwiecień:
kasa czynna
od wtorku do soboty od godz. 10:00 do godz. 14:30
w niedziele od godz. 12:10 do godz. 14:30


tel. 731 798 371