➡październik – kwiecień:
kasa czynna
od wtorku do soboty od godz. 10:00 do godz. 14:30
w niedziele od godz. 12:10 do godz. 14:30


tel. 731 798 371



zwiedzanie katedry:
bilet normalny dla dorosłych - 8 zł
bilet ulgowy:
dla emerytów, rencistów, studentów i osób niepełnosprawnych - 5 zł,
dla dzieci i młodzieży szkolnej - 4 zł

zwiedzanie z prezentacją organową:
bilet normalny dla dorosłych - 12 zł
bilet ulgowy:
dla emerytów, rencistów, studentów i osób niepełnosprawnych - 10 zł;
dla dzieci i młodzieży szkolnej - 6 zł


Kupując bilet wspierasz utrzymanie i konserwację Katedry. Możesz także przekazać darowiznę
na poniższy numer konta:
BANK BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0347 7780


maj – wrzesień:
kasa czynna od godz. 9:00 do godz. 16:00
w niedziele od godz. 12:10 do godz. 16:00