zwiedzanie katedry:
bilet normalny dla dorosłych - 10 zł
bilet ulgowy:
dla emerytów, rencistów, studentów i osób niepełnosprawnych - 7 zł,
dla dzieci i młodzieży szkolnej - 6 zł

zwiedzanie z prezentacją organową:
bilet normalny dla dorosłych - 14 zł
bilet ulgowy:
dla emerytów, rencistów, studentów i osób niepełnosprawnych - 12 zł;
dla dzieci i młodzieży szkolnej - 7 zł.

bilety na wieżę widokową:
bilet normalny dla dorosłych - 10 zł
bilet ulgowy:
dla emerytów, rencistów i dzieci - 6 zł

Kupując bilet wspierasz utrzymanie i konserwację Katedry.

Możesz także przekazać darowiznę
na poniższy numer konta:
BNP Paribas
36 2030 0045 1110 0000 0347 7780.